Ceturtdiena, 29. septembris
ggr 2022
GR

Dr. Gunda Reire
Direktore

Augoša ekonomika, augsts iekšējās un ārējās drošības līmenis, spēcīga demokrātija un atbalsts multilaterālismam, ir Latvijas ārpolitikai labvēlīgākā vide un ietvars.

DownloadRAKSTS-LVGgr-lv-2022-956_izgreizums.pdf
26.01.22

Starptautisko institūciju un tiesiskuma nozīme Latvijas ārpolitikā

Izvērtējot starptautisko institūciju, demokrātisko normu un vērtību nozīmi Latvijas ārpolitikā, ir saskatāmas divas analītiskās platformas, kas pasvītro normu un vērtību būtisko un pat izšķirošo klātbūtni – tas ir gan mazas valsts ārpolitikas vešanas un veidošanas koncepts, gan eiroatlantiskās telpas efektīvas funkcionēšanas pamatlielumi. Nepieciešamā saite starp starptautiskajām institūcijām un tiesiskumu kā paredzamu un efektīvu starptautisko vidi veidojošs aspekts ir skaidri saskatāma līdzšinējā Latvijas ārpolitikā, un tas noteikti būs klātesošs arī tuvākā un tālākā nākotnē.

Raksts publicēts Latvijas Ārpolitikas institūta 2021. gadā izdotajā krājumā “Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2022”. Grāmata pieejama šeit: Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2022 (liia.lv)

Foto: Austris Auziņš Photography